Sunday, 22 January 2012

Fikirlah

Fikirlah
Dalam-dalam
Positif atau negatif
Kejayaan atau kegagalan.